pozyczka

Ochrona własności przemysłowej
Instytutu IMPiB przypadająca na Oddział w Toruniu

 

2018 r.

Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu patenty na wynalazki:

 1. 229467 „Elektroda urządzenia do rozdziału tworzyw polimerowych metodą elektrostatyczną”, S. Miszewski, S. Skotarczak
 2. 229474 „Zespół urządzenia do rozdziału tworzyw polimerowych”, P. Rytlewski, S. Miszewski, S. Skotarczak
 3. 229468 „Elektrody elektrostatycznego separatora tworzyw polimerowych”, P. Rytlewski, S. Miszewski, I. Ignaczak
 4. 230918 „Sposób wytwarzania polimerowo – mineralnej kompozycji konstrukcyjnej”, Z. Frąszczak, B. Królikowski, A. Buchelt
 5. 231393 „Sposób wytwarzania folii kompozytu organiczno-ceramicznego o właściwościach piezoelektrycznych oraz kompozyt o właściwościach piezoelektrycznych”, B. Królikowski,J. Dzwonkowski, E. Klimiec, W. Zaraska, A. Cichocki,
  (Współuprawniony: Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa)
 6. 231919 „Sposób wytwarzania opatrunków medycznych na bazie pochodnej chityny”, B. Królikowski, L. Szuster, Ł. Wyrębska

2017 r.

Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu patenty na wynalazki:

 

 1. 227232 „Urządzenie nacinające”, S. Miszewski, S. Skotarczak
 2. 227233 „Zespół kół nacinających”, S. Miszewski, S. Skotarczak, A. Stasiek
 3. 227337 „Sposób wytwarzania środka biobójczego”, A. Ilnicka, J. P. Łukaszewicz, M. Walczyk, K. Janczak, R. Malinowski, A. Richert
 4. 229001 „Urządzenie do ciągłego elektrostatycznego fluidalnego rozdzielania tworzyw sztucznych”, S. Miszewski, Z. Szumski, M. Błaszkowski
 5. 229028 „Strefa zasilania wytłaczarki ślimakowej”, S. Miszewski, I. Ignaczak, S. Skotarczak

2016 r.

 Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu patenty na wynalazki:

 
 1. 224129 „Układ regulacji jezdnego obrotowo – rewersyjnego zespołu odbierającego”, S. Skotarczak, S. Miszewski, I. Ignaczak
 2. 224176 „Sposób recyklingu poprodukcyjnych odpadów higienicznych zawierających celulozę”, A. Stasiek, J. Dzwonkowski, D. Łubkowski
 3. 224384 „Urządzenie do konfekcjonowania taśmy”, R. Cybulski, S. Miszewski, J. Szumny, S. Skotarczak, I. Ignaczak
 4. 224848 „Urządzenie do ciągłego elektrostatycznego fluidalnego rozdzielania tworzyw sztucznych”, S. Miszewski, R. Cybulski, M. Błaszkowski
 5. 24849 „Układ sterowania położenia elektrody w urządzeniu do rozdziału tworzyw sztucznych”, S. Miszewski, S. Skotarczak
 6. 225093 „Urządzenie do zagęszczania materiałów sypkich”, S. Miszewski, S. Skotarczak, K. Bajer, A. Stasiek
 7. 225648 „Sposób wytwarzania granulatu do produkcji polietylenowych folii paroprzepuszczalnych”, A. Stasiek, D. Łubkowski, M. Błaszkowski
 8. 225649 „Sposób i urządzenie do nasączania i suszenia, zwłaszcza ażurowej lub perforowanej wstęgi materiału”, J. Szumny, S. Miszewski, R. Cybulski, S. Skotarczak, I. Ignaczak
 9. 225650 „Sposób wytwarzania folii polimerowej do produktów spożywczych”, B. Królikowski, J. Dzwonkowski
 10. 225652 „Urządzenie do ciągłego elektrostatycznego fluidalnego rozdzielania tworzyw sztucznych”, M. Błaszkowski, T. Żuk, M. Żenkiewicz, Z. Szumski

2015 r.

 Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Instytutu IMPiB patenty na wynalazki:
 
 1. 221475 „Głowica wytłaczarska” S. Miszewski, Z. Frąszczak, B. Królikowski 
 2. 222453 „Wytłaczarka ślimakowa” S. Miszewski, K. Bajer, S. Skotarczak
 3. 222692 „Sposób wytwarzania granulatu polilaktydowego ” R. Malinowski, J. Richert, M. Żenkiewicz, P. Rytlewski, Z. Floriańczyk
 4. 222821 „Wytłaczarka ślimakowa” J. Stasiek, K. Bajer, A. Stasiek, D. Bajer, S. Miszewski
 5. 223404 „Sposób wytwarzania bioaktywnej kompozycji polimerowej ” B. Królikowski, J. Dzwonkowski, K. Janczak
 6. 223310 „Urządzenie do rozdrabniania, zwłaszcza materiałów gąbczastych” J. Szumny, S. Miszewski, I. Ignaczak

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
tel/fax: +48 (56) 650-03-33
Sekretariat: +48 (56) 650-00-44
e-mail: sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: