pozyczka
Doradzamy, badamy oraz wdrażamy innowacje w zakresie przetwórstwa materiałów polimerowych:

• opracowujemy nowe technologie wytwarzania wyrobów z tworzyw polimerowych, w tym biodegradowalnych i oksy-
  biodegradowalnych produktów do celów użytkowych;
• projektujemy i budujemy prototypowe urządzenia, aparaturę laboratoryjną i linie technologiczne do wytwarzania wyrobów
  z tworzyw polimerowych i gumy;
• oferujemy standardowe urządzenia i linie technologiczne do wytwarzania wyrobów z tworzyw polimerowych, gumy oraz
  urządzenia i linie do recyklingu materiałów polimerowych;
• optymalizacja procesów technologicznych czy zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych;
• prowadzimy pilotażową i doświadczalną produkcję wyrobów gotowych takich jak: folie, profile, kształtki, granulaty kompozytowe
  i nanokompozytowe;
• prowadzimy badania w zakresie oznaczeń parametrów fizykomechanicznych polimerów i wyrobów z materiałów polimerowych;
• realizujemy badania optyczne w zakresie m.in. oznaczenia połysku, transmisji światła, zamglenia,
  obserwacji mikroskopowej warstw folii wielowarstwowych, oznaczenie barwy CIE L*a*b;
• realizujemy badania mikrobiologiczne w zakresie biotechnologii polimerów, bioaktywności, w tym m.in. biobójczości
  modyfikowanych powierzchni polimerowych;
• prowadzimy szkolenia i dla przedsiębiorców i pracowników firm związanych z przetwórstwem materiałów polimerowych
  w zakresie m.in. przetwórstwa, procesu wytłaczania.
• konsultacje oraz doradztwo technologiczno – techniczne;
• realizujemy ekspertyzy i opinie w tym o innowacyjności stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych czy technologicznych.
 
Współpraca badawczo - rozwojowa Instytutu z przedsiębiorstwami idealnie wpisuje się w Program Operacyjny Inteligentny Rozwój i kompleksową realizację innowacyjnych pomysłów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w zakresie m.in. surowców naturalnych i gospodarki odpadami i innowacyjnych technologii i procesów.


Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
tel/fax: +48 (56) 650-03-33
Sekretariat: +48 (56) 650-00-44
e-mail: sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl

Zapraszamy na nasze pozostałe strony: