Łukasiewicz

slide1

slide2

slide3

slide4

slide5

slide6

slide7

slide8

slide9Dnia 18 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu odbyło się II otwarte Seminarium naukowo-techniczne pt.: „Prace badawczo-rozwojowe realizowane w Instytucie IMPiB w latach 2016 - 2017”.
Seminarium otworzył Dyrektor Instytutu - dr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. nadzw., który powitał obecnych oraz podziękował im za przybycie. Wśród niespełna 30 osób zasiadających na sali konferencyjnej, obecni byli goście z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Politechniki Gdańskiej oraz przedstawiciele trzech oddziałów Instytutu IMPiB.

Program seminarium składał się z sześciu niżej wymienionych referatów:

  1. Dr hab. inż. Janusz Datta, prof. nadzw., Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie: „Nowe antydegradanty i plastyfikatory do kauczuków oraz materiały gumowe otrzymane z ich udziałem”,
  2. Dr inż. Anna Ślusarczyk, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach: „Badania nad wykorzystaniem biopolimerów jako zamienników tradycyjnych żywic w wyrobach lakierowych”,
  3. Dr n.t. Rafał Malinowski, Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu: „Wybrane zagadnienia obróbki radiacyjnej biodegradowalnych materiałów polimerowych”,
  4. Mgr inż. Kazimierz Dąbrowski, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie: „Recyklingowe elastomery jako absorbery udarów w górniczych pomostach bezpieczeństwa”,
  5. Dr inż. Ewa Langer, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach: „Innowacyjne powłoki odbijające promieniowanie słoneczne na pokrycia dachowe budynków inwentarskich”,
  6. Dr inż. Andrzej Stasiek, Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu: „Badania procesu współbieżnego dwuślimakowego wytłaczania modyfikowanego polipropylenu przy zmiennej geometrii ślimaków”.

Na koniec głos zabrał Dyrektor Instytutu - dr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. nadzw., który podziękował wszystkim prelegentom za ciekawe referaty oraz wyraził nadzieję, że kolejne spotkania będą równie interesujące i udane.
Zorganizowane seminarium było drugim z cyklu spotkań naukowo-technicznych dotyczących prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.

Fot. 1Fot. 2Fot. 3Fot. 4Fot. 5Fot. 6

 

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
tel/fax: +48 (56) 650-03-33
Sekretariat: +48 (56) 650-00-44
e-mail: sekretariat@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo iptif small