Łukasiewicz

slide1

slide2

slide3

slide4

slide5

slide6

slide7

slide8

slide9


W 2016 roku zakończył się projekt „Biotrem Novum” realizowany w ramach programu „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +” przez konsorcjum w składzie: Aston Investment Sp. z o.o., Cobro – Instytut Badawczy Opakowań i Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu. Przedsięwzięcie Biotrem Novum dotyczyło modyfikacji produkowanych przez Aston Investment Sp. z o.o. wyrobów jednorazowego użytku z otrąb pszennych. W tym celu opracowano biodegradowalne kompozyty z otrębami i powłoki polimerowe nanoszone na powierzchnie tych wyrobów.
 
IMG 0110a 
 
Animacja 1 animacja 2 animacja 3                                                                                           
 
Efektem realizacji projektu jest innowacja produktowa pozwalająca na wprowadzenie na rynek nowych i dotychczas nieużywanych komercyjnie opakowań do żywności bazujących na otrębach pszennych.
Instytut w Toruniu realizował część prac badawczych, a głównie w obszarze modyfikowania właściwości użytkowych wyrobów z otrąb pszennych oraz zaprojektowania i zbudowania linii technologicznej do wytwarzania tych wyrobów. Projekt ten stwarza szansę polskiemu produktowi na zajęcie istotnej pozycji na europejskim rynku opakowań zgodnych z zasadami ochrony środowiska naturalnego.
 
1 2 zdj1    
zdj3 zdj2 IMG 0139  151 2015 Newsletter COBROf                                               
 
 
 
11 2015 Newsletter COBRO
 
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+. Jego podstawowy cel to wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.                                      
 

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
tel/fax: +48 (56) 650-03-33
Sekretariat: +48 (56) 650-00-44
e-mail: sekretariat@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo iptif small