slide1

slide2

slide3

slide4

slide5

slide6

slide7

slide8

slide9Aktualności

Dnia 14 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu odbyło się III otwarte Seminarium naukowo-techniczne pt.: „Prace badawczo-rozwojowe realizowane w Instytucie IMPiB w 2017 r.”.
Seminarium otworzyła Dyrektor Instytutu - dr Marlena Maślanka, która powitała wszystkich obecnych oraz podziękowała im za przybycie. Następnie prowadzenie seminarium przejął Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowo-Badawczych - dr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. nadzw. Wśród 29 osób zasiadających na sali konferencyjnej, obecni byli przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, reprezentanci przedsiębiorców z firm: PUPH „JUREX" sp. z o.o. z Włocławka, „RUSOCCY” s.c. ze Śliwkowa i „LAURENCE” z Grudziądza oraz pracownicy trzech oddziałów Instytutu IMPiB.

Program seminarium składał się z sześciu niżej wymienionych referatów:

 1. Dr inż. Dominik Kowalczyk, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie: „Montmorylonit jako napełniacz do elastomerów”,
 2. Dr inż. Ewa Langer, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach: „Zastosowanie analizy termograwimetrycznej w badaniach farb, lakierów i powłok z nich otrzymanych”,
 3. Dr Aneta Raszkowska-Kaczor, dr inż. Krzysztof Bajer, Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu: „Materiał biodegradowalny o działaniu insektycydalnym”,
 4. Mgr inż. Michał Lewandowski, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie: „Działania wspomagające badania naukowe w aspekcie badań między laboratoryjnych oraz wzorcowania aparatury badawczej w laboratorium akredytowanym”,
 5. Dr inż. Edyta Gibas, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach: „Tworzywa oksobiodegradowalne o właściwościach biobójczych”,
 6. Dr inż. Tomasz Żuk, Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu: „Prace badawczo-technologiczne w zakresie budowy innowacyjnego stanowiska badawczego, przeznaczonego do wytłaczania tworzyw specjalnych o temperaturze użytkowania długookresowego wynoszącej powyżej 200 st. C”. Referat został uzupełniony o prezentację stanowiska badawczego.

Na koniec głos zabrał Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowo-Badawczych - dr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. nadzw., który podziękował wszystkim prelegentom za ciekawe referaty oraz wyraził nadzieję, że kolejne spotkania będą równie udane.
Zorganizowane seminarium było trzecim z cyklu spotkań naukowo-technicznych dotyczących prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.

Foto 1Foto 2Foto 3

Foto 4Foto 5Foto 6

Foto 7Foto 8

Dnia 18 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu odbyło się II otwarte Seminarium naukowo-techniczne pt.: „Prace badawczo-rozwojowe realizowane w Instytucie IMPiB w latach 2016 - 2017”.
Seminarium otworzył Dyrektor Instytutu - dr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. nadzw., który powitał obecnych oraz podziękował im za przybycie. Wśród niespełna 30 osób zasiadających na sali konferencyjnej, obecni byli goście z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Politechniki Gdańskiej oraz przedstawiciele trzech oddziałów Instytutu IMPiB.

Program seminarium składał się z sześciu niżej wymienionych referatów:

 1. Dr hab. inż. Janusz Datta, prof. nadzw., Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie: „Nowe antydegradanty i plastyfikatory do kauczuków oraz materiały gumowe otrzymane z ich udziałem”,
 2. Dr inż. Anna Ślusarczyk, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach: „Badania nad wykorzystaniem biopolimerów jako zamienników tradycyjnych żywic w wyrobach lakierowych”,
 3. Dr n.t. Rafał Malinowski, Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu: „Wybrane zagadnienia obróbki radiacyjnej biodegradowalnych materiałów polimerowych”,
 4. Mgr inż. Kazimierz Dąbrowski, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie: „Recyklingowe elastomery jako absorbery udarów w górniczych pomostach bezpieczeństwa”,
 5. Dr inż. Ewa Langer, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach: „Innowacyjne powłoki odbijające promieniowanie słoneczne na pokrycia dachowe budynków inwentarskich”,
 6. Dr inż. Andrzej Stasiek, Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu: „Badania procesu współbieżnego dwuślimakowego wytłaczania modyfikowanego polipropylenu przy zmiennej geometrii ślimaków”.

Na koniec głos zabrał Dyrektor Instytutu - dr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. nadzw., który podziękował wszystkim prelegentom za ciekawe referaty oraz wyraził nadzieję, że kolejne spotkania będą równie interesujące i udane.
Zorganizowane seminarium było drugim z cyklu spotkań naukowo-technicznych dotyczących prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.

Fot. 1Fot. 2Fot. 3Fot. 4Fot. 5Fot. 6

 

Dnia 17 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu odbyło się otwarte Seminarium naukowo-techniczne pt.: „Prace badawczo-rozwojowe realizowane w Instytucie IMPiB w 2016 r.”, które poprowadził dr hab. inż. Bogusław Królikowski, prof. nadzw.

Seminarium otworzył Kierownik Instytutu - dr Krzysztof Bortel, który powitał zgromadzonych oraz podziękował im za przybycie. Następnie przedstawił cele cyklu seminariów, które od tej pory będą odbywać się regularnie w Instytucie. Wśród blisko 30 osób zasiadających na sali konferencyjnej, obecni byli goście - przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na czele z prof. dr hab. Haliną Kaczmarek oraz przedstawiciele trzech oddziałów Instytutu IMPiB.

Program seminarium składał się z sześciu niżej wymienionych referatów:

1. Mgr inż. Katarzyna Krawiec i mgr inż. Kinga Czernecka, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach: „Próba odrywania do oceny przyczepności powłok lakierowych. Od czego zależy pomiar adhezji do podłoża stalowego?”,

2. Dr inż. Ewa Langer, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach: „Nowe plastyfikatory polimeryczne na bazie surowców odnawialnych”,

3. Dr hab. Ewa Kłodzińska, Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu: „Micelarna chromatografia elektrokinetyczna w oznaczaniu nanocząstek srebra używanych jako dodatek biobójczy do materiałów opatrunkowych opartych na biodegradowalnych materiałach polimerowych”,

4. Mgr Aneta Stępkowska, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie: „Badanie metodą ASA migracji metali ciężkich do roztworów modelowych z wyrobów gumowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub ciałem człowieka”,

5. Mgr inż. Kazimierz Dąbrowski, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie: „Druk 3D. Wyzwania i możliwości”,

6. Dr inż. Zbigniew Frąszczak, dr hab. inż. Bogusław Królikowski - prof. nadzw. i mgr inż. Sławomir Miszewski, Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu: „Model urządzenia do jednoosiowego orientowania folii typu „cast”. Referat został uzupełniony prezentacją pracy tego urządzenia.

Na koniec głos zabrał Kierownik Instytutu - dr Krzysztof Bortel, który potwierdził potrzebę organizowania tego typu spotkań oraz wyraził nadzieję, że kolejne będą równie ciekawe i owocne.

Zorganizowane seminarium zapoczątkowało cykl spotkań naukowo-technicznych dotyczących prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.

Fot. 1Fot. 2Fot. 3Fot. 5Fot. 6Fot. 4

Baner nowy

 LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO                                                                                                    LINK DO AKADEMII RECYKLINGU

W 2016 roku zakończył się projekt „Biotrem Novum” realizowany w ramach programu „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +” przez konsorcjum w składzie: Aston Investment Sp. z o.o., Cobro – Instytut Badawczy Opakowań i Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu. Przedsięwzięcie Biotrem Novum dotyczyło modyfikacji produkowanych przez Aston Investment Sp. z o.o. wyrobów jednorazowego użytku z otrąb pszennych. W tym celu opracowano biodegradowalne kompozyty z otrębami i powłoki polimerowe nanoszone na powierzchnie tych wyrobów.
 
IMG 0110a 

W grudniu 2015 i styczniu 2016 miał miejsce cykl szkoleń dla pracowników Instytutu, zorganizowany przez Kujawsko - Pomorską Agencję Innowacji . Szkolenia dotyczyły regionalnych, krajowych i międzynarodowych możliwości finansowania, charakterystyki poszczególnych programów, a także zasad uczestnictwa i realizacji projektów z zakresu B+R.

W dalszej perspektywie planujemy zacieśnić nawiązaną pomiędzy instytucjami współpracę oraz realizować kolejne wspólne przedsięwzięcia.

Podsumowaniem projektu Fundusz Badań i Wdrożeń i zakończeniem realizacji innowacyjnych przedsięwzięć w jego ramach była konferencja podsumowująca.

Konferencja odbyła się w dniu 20 października 2015 r. w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele toruńskiego oddziału Instytutu IMPiB. W trakcie konferencji poruszono problemy dotyczące innowacji, współpracy nauki z biznesem i ich znaczenia dla rozwoju województwa w przyszłej perspektywie finansowej. Promując projekt na zasadzie „dobrych praktyk”, zaprezentowane zostały przedsięwzięcia kilku Wnioskodawców Funduszu Badań i Wdrożeń. Występujący krótko omówili swoje projekty, skupiając się w swoich wypowiedziach na rozwiązaniach innowacyjnych w swoich przedsiębiorstwach.

Zwieńczeniem konferencji była dyskusja panelowa. Zagadnieniami poruszonymi przez panelistów był temat innowacyjności ich firm oraz naszego regionu. Po krótkich wypowiedziach, których meritum był fakt, że  w regionie są i działają firmy innowacyjne ale nadal brakuje szerokiej współpracy przedsiębiorców, uczelni i instytucji z regionu, głos został oddany gościom. Wśród głosów z publiczności znalazły się zarówno opinie popierające stanowiska prelegentów, jak i je negujące. Wskazano wiele form współpracy podmiotów z regionu, obejmujące zarówno uczelnie jak i przedsiębiorstwa.   

Galeria

Zapraszamy do obejrzenia galerii     

W ramach współpracy z Kujawsko - Pomorską Agencją Innowacji, Instytut IMPiB uczestniczył w Targach SEMICON Europa 2015.

W dniach 6-8 października 2015 r. w Dreźnie odbyły się targi „SEMICON Europa 2015”. SEMICON to wiodące w Europie targi produktów półprzewodnikowych, materiałów i usług. Wielu wystawców prezentowało swoje najnowsze produkty i usługi dla przemysłu półprzewodników. Zróżnicowany asortyment obejmował między innymi obszary tematyczne takie jak: półprzewodniki, nano- i mikroelektronika, fotowoltaika, sprzęt, tworzywa sztuczne, materiały oraz produkcja wyświetlaczy płaskich (flat display).

Celem wyjazdu były m.in.:
- promocja Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu,
- wyszukanie partnerów do współpracy,
- wzmocnienie i określenie ram dalszej współpracy z Instytutem Fraunhofera,
- zapoznanie się z ofertą prezentowaną podczas targów.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z Kujawsko Pomorską Agencją Innowacji, której zadaniem jest promocja Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako regionu wiedzy i innowacji opartego na systemie efektywnego współdziałania pomiędzy władzami regionalnymi, przedsiębiorcami oraz instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi działającymi na obszarze województwa.

Kujawsko – Pomorska Agencja Innowacji oferuje profesjonalne wsparcie doradcze i eksperckie, ocenę innowacyjności, analizy strategiczne, rozwiązania systemowe oraz pomoc w zakresie współpracy międzynarodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z Kujawsko - Pomorską Agencją Innowacji 

rociagniety20KPAI2023.07.14p

 

Kontakt

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Przetwórstwa Materiałów Polimerowych

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
tel/fax: +48 (56) 650-03-33
Sekretariat: +48 (56) 650-00-44
e-mail: sekretariat@impib.pl

logo impib small

Zapraszamy na strony www naszych pozostałych oddziałów:

logo ipg small logo iptif small